• darkblurbg

Een besnijdenis is een relatief eenvoudige ingreep waarbij de voorhuid van de penis wordt verwijderd. Besnijdenissen worden uitgevoerd bij zowel jongetjes als volwassen mannen. Er zijn diverse redenen om een besnijdenis te laten uitvoeren zoals medische noodzaak, culturele of religieuze redenen of esthetische wensen.

 

Besnijdenis jongens of mannen

Een besnijdenis is een relatief eenvoudige chirurgische ingreep die, afhankelijk van de toegepaste methode, ongeveer 20 tot 30 minuten duurt. Tijdens de besnijdenis wordt de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk verwijderd. De besnijdenis kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd, via de klassieke hechtmethode of middels de klemmethode. Tijdens het consult vertellen we welke methode voor u het meest geschikt is. Natuurlijk kunt u hierbij uw eigen voorkeur aangeven.

 

Volledige besnijdenis

Meestal wordt gekozen voor een volledige besnijdenis. Bij deze ingreep wordt nagenoeg de hele voorhuid verwijderd. De eikel ligt geheel bloot, zowel bij een erectie als bij de penis in slappe toestand.

 

Gedeeltelijke besnijdenis

Een gedeeltelijke besnijdenis wordt voornamelijk bij jonge jongens toegepast, vaak op verzoek van de ouders. Bij de gedeeltelijke besnijdenis wordt slechts een deel van de voorhuid verwijderd. Deze behandeling is echter niet voor elke jongen of man geschikt. Dit is onder meer afhankelijk van waar de vernauwing van de voorhuid zich bevindt. Tijdens het consult hoort u wat voor u de mogelijkheden zijn. Het nadeel van een gedeeltelijke besnijdenis is dat er na de ingreep soms opnieuw vernauwingen van de voorhuid of ontstekingen van de eikel optreden. Hierdoor kan een volledige besnijdenis alsnog noodzakelijk zijn.

 

Klassieke hechtmethode

Zodra de penis volledig verdoofd is wordt de voorhuid losgemaakt van de eikel en verwijderd of ingekort. Het restant van de voorhuid wordt vervolgens vastgehecht aan de rand van de eikel. Meestal gebruiken we hierdoor dunne, oplosbare hechtingen. Deze lossen binnen 7 tot 21 dagen vanzelf op en hoeven later dus niet verwijderd te worden. Na afloop van de ingreep wordt de wond bedekt met vaseline en een gaasje.

 

Verdoving

Meestal wordt een besnijdenis uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Eventueel kan de plaatselijke verdoving worden gecombineerd met een kalmerend middel zoals lachgas, zodat u de ingreep minder bewust mee wordt gemaakt. Dit wordt met name toegepast bij jonge kinderen of angstige kinderen en volwassenen.

Bij een plaatselijke verdoving krijgt de patiënt een aantal injecties met verdovingsvloeistof aan de basis van de penis. Hierdoor is de gehele penis gevoelloos tijdens de ingreep. De injecties zelf kunnen wel wat gevoelig zijn. Bij kinderen wordt voor de injecties een verdovende zalf op de penis aangebracht, zodat ze de prikken zo min mogelijk voelen. Tijdens de ingreep is de patiënt volledig wakker, maar door de verdoving voelt de patiënt geen pijn. Het voordeel van plaatselijke verdoving is dat deze minder bijwerkingen heeft dan een algehele narcose. Doorgaans mag de patiënt na de ingreep meteen naar huis.

 

Het resultaat van de besnijdenis

Doordat de penis goed doorbloed is, genezen de wonden doorgaans erg snel. Na de besnijdenis is het eerste resultaat direct zichtbaar. Pas als de zwelling volledig is weggetrokken is het eindresultaat te beoordelen. De littekens zijn doorgaans na zes maanden tot een jaar vrijwel onzichtbaar. Het resultaat van de besnijdenis is blijvend.

 

Littekens

Tijdens de besnijdenis via de klassieke hechtmethode worden de incisies zo gemaakt, dat de littekens later nauwelijks zichtbaar zijn. De eerste maanden na de ingreep zijn de littekens nog rood en gezwollen. Dit zal na verloop van tijd volledig wegtrekken. Uiteindelijk is er slechts een dun, licht lijntje zichtbaar.

 

Besnijdenis jongens of mannen nabehandeling

Indien de besnijdenis wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving mag de patiënt direct na de ingreep weer naar huis. Na een besnijdenis is het belangrijk om voldoende rust te nemen. Houd de wond minstens 1 week droog, dus was het lichaam met een washandje. Niet zwemmen in een zwembad of zee. Dat vergroot de infectiekans. Plassen kan de eerste paar dagen een vervelend, branderig gevoel geven. Dit verdwijnt echter na doorplassen. Eventueel verband dient u telkens na het plassen te verschonen.

De meeste mannen gaan een aantal dagen na de besnijdenis weer aan het werk. Sporten raden we af gedurende de eerste twee weken na de besnijdenis. Als de wond goed genezen is, na ongeveer vier tot zes weken, kunt u weer geslachtsgemeenschap hebben.

 

Napijn en zwelling

Na de besnijdenis ziet de penis er gezwollen en blauw uit. De zwelling en bloeduitstortingen verdwijnen doorgaans binnen een week. Om de zwelling sneller te doen afnemen kunt u een normaal ondersteunende onderbroek dragen. Daarnaast kunt u de penis de eerste paar dagen na de ingreep omhoog leggen, richting de navel. Dit is vooral nuttig indien u een gevoelige eikel heeft. De aanraking van de blote eikel met de stof van de onderbroek kan een onprettig gevoel geven. Dit gevoel verdwijnt na een aantal weken, als zich een beschermlaagje op de eikel gevormd heeft.

Indien u last heeft van napijn mag u daarvoor een pijnstiller als Paracetamol innemen. Ook het aanbrengen van een verdovende zalf kan verlichting geven.

 

Nacontrole

Als de besnijdenis is uitgevoerd via de klassieke hechtmethode, is er geen nacontrole nodig. De hechtingen lossen vanzelf op en hoeven dus niet verwijderd te worden.

 

Nazorg

Omdat onze artsen zeer ervaren zijn treden complicaties maar zelden op. Indien er na een besnijdenis toch problemen zijn is het mogelijk om dag en nacht contact op te nemen met de dienstdoende arts van de Besnijdenis Kliniek Amsterdam. Indien dat nodig is wordt de patiënt door deze arts teruggezien en behandeld. Na afloop van de besnijdenis ontvangt de ouder of volwassene een informatiebrief met uitleg over de nazorg en het telefoonnummer waarop de dienstdoende arts te bereiken is.

 

Nabloeding

Na een besnijdenis kan een nabloeding optreden. Als dat het geval is, moet contact worden opgenomen met de dienstdoende arts van de Besnijdenis Kliniek Amsterdam. Nabloedingen treden maar zelden op. Telefoonnummer: 020 - 261 46 89.

 

Niet kunnen plassen

Soms hebben patiënten na de besnijdenis moeite met plassen. Als de patiënt 12 uur na de ingreep nog niet geplast heeft, moet contact worden opgenomen met de dienstdoende arts van de Besnijdenis Kliniek Amsterdam.

 

Infectie

Enkele dagen na de ingreep gaat het wondje soms wat vocht produceren, dat is niet ongewoon. Als de penis dik en rood wordt, als er pus langs de wondrand zichtbaar is of de patiënt koorts krijgt, moet contact worden opgenomen met een arts. U kunt daarvoor de eigen huisarts consulteren of contact opnemen met de dienstdoende arts van de Besnijdenis Kliniek Amsterdam.

 

Risico’s en complicaties

Bij elke chirurgische ingreep is er een kleine kans op complicaties. Zo ook bij een besnijdenis. De complicaties beperken zich vrijwel altijd tot de wond. U kunt bijvoorbeeld een nabloeding of infectie krijgen. Deze complicaties zijn vervelend, maar goed te behandelen. Ook kunt u een allergische reactie krijgen op de gebruikte verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. De kans op deze complicaties is echter zeer klein. Na een besnijdenis kunt u moeite hebben met plassen. Als u 12 uur na de ingreep nog niet geplast heeft dient u contact op te nemen met de kliniek.

Roken vertraagt de wondgenezing en vergroot de kans op complicaties na een besnijdenis. De kans is aanwezig dat wonden trager of minder mooi genezen of zelfs weer open gaan na de operatie. Wij raden daarom aan om enkele weken voor en na de ingreep te stoppen met roken.

Besnijdenis jongens of mannen vergoeding zorgverzekering.

In onze prijslijst vindt u een indicatie van de kosten van een besnijdenis. Tijdens het eerste consult hoort u wat de exacte kosten zullen zijn. Sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen bieden een vergoeding voor een besnijdenis. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij, zij kunnen u hierover uitsluitsel geven.

 

Culturele beleving

In de Besnijdenis Kliniek Amsterdam zijn de ouders en desgewenst andere familieleden bij de ingreep aanwezig. De patiënt kan in traditionele kleding worden besneden en er kan tijdens de ingreep worden gefotografeerd of gefilmd. Uiteraard mag dit de arts tijdens de uitvoering van de ingreep niet hinderen.

 

Meld je direct aan voor een afspraak