• darkblurbg
  • darkblurbg

Wat houdt de behandeling in?

Een besnijdenis is een relatief eenvoudige ingreep waarbij de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. De besnijdenis vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Via een incisie wordt de voorhuid verwijderd. Het restant van de voorhuid wordt vervolgens vastgehecht aan de rand van de eikel.

 

Kom ik voor een besnijdenis in aanmerking?

Elke jongen en volwassen man kan in onze kliniek terecht voor een besnijdenis.

 

Waarmee moet ik na de operatie rekening houden?

Na een besnijdenis is het belangrijk om voldoende rust te nemen. Houd de wond minstens 1 week droog, dus was het lichaam met een washandje. Niet zwemmen in een zwembad of zee. Dat vergroot de infectiekans. Plassen kan de eerste paar dagen een vervelend, branderig gevoel geven. Dit verdwijnt echter na doorplassen. Eventueel verband dient u telkens na het plassen te verschonen.

 

Word ik in de kliniek opgenomen?

Als de ingreep wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving mag de cliënt direct na de besnijdenis naar huis.

 

Mag ik naar huis rijden na de behandeling?

U mag na de behandeling niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat er iemand met u meekomt die u naar huis kan brengen.

 

Op welke manier word ik verdoofd?

Een besnijdenis wordt meestal uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, eventueel in combinatie met een kalmerend middel. De cliënt is wakker tijdens de ingreep, maar voelt geen pijn.

 

Hoe lang duurt de ingreep?

Een besnijdenis duurt ongeveer 20 tot 30 minuten, afhankelijk van de gekozen methode.

 

Is een besnijdenis pijnlijk?

Het enige dat pijnlijk is bij de ingreep is de injectie voor de verdoving. Nadat deze prik is gegeven wordt binnen een halve minuut de penis geheel gevoelloos. Na ongeveer 30 minuten begint de verdoving uit te werken. Dan is de ingreep al achter de rug. Hierna kan de penis de eerste uren gevoelig zijn, al valt dat meestal erg mee. Plassen kan pijnlijk zijn in de eerste dagen na de besnijdenis. Bij pijn kan Paracetamol gegeven worden in een voor de leeftijd voorgeschreven dosering.

 

Houd ik er littekens aan over?

De incisies worden zo gemaakt, dat de littekens later nauwelijks zichtbaar zijn. De eerste maanden na de ingreep zijn de littekens nog rood en gezwollen. Dit zal na verloop van tijd volledig wegtrekken. Uiteindelijk is er slechts een dun, licht lijntje zichtbaar.

 

Wanneer worden de hechtingen verwijderd?

Bij een besnijdenis via de klassieke hechtmethode worden dunne, oplosbare hechtingen gebruikt. Deze lossen vanzelf op en hoeven dus niet verwijderd te worden. Bij een besnijdenis via de klemmethode worden geen hechtingen gebruikt. De klem wordt tijdens de nacontrole verwijderd, enkele dagen tot een week na de ingreep.

 

Mag ik na de besnijdenis weer alles doen?

Neem na de besnijdenis voldoende rust. Sporten en zwemmen raden we af gedurende de eerste twee weken na de besnijdenis. Geslachtsgemeenschap is na vier tot zes weken weer mogelijk.

 

Wanneer kan ik weer aan het werk?

De meeste mannen gaan een aantal dagen na de besnijdenis weer aan het werk.

 

Hoe lang blijft het resultaat van de besnijdenis?

Het resultaat van de besnijdenis is blijvend.

 

Wat zijn de risico’s van een besnijdenis?

Bij elke chirurgische ingreep is er een kleine kans op complicaties. Zo ook bij een besnijdenis. De complicaties beperken zich vrijwel altijd tot de wond. De cliënt kan bijvoorbeeld een nabloeding of infectie krijgen. Ook kan de cliënt een allergische reactie krijgen op de gebruikte verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. De kans op deze complicaties is echter zeer klein. Na een besnijdenis kan de cliënt moeite hebben met plassen. Als de cliënt 12 uur na de ingreep nog niet geplast heeft dient er contact opgenomen te worden met de kliniek.

 

Wordt de besnijdenis vergoed door zorgverzekeraars?

Een besnijdenis wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen bieden wel een vergoeding voor een besnijdenis. Uw verzekeringsmaatschappij kan u hierover uitsluitsel geven.

 

Mogen ouders/verzorgers bij de besnijdenis aanwezig zijn?

In de Besnijdenis Kliniek zijn de ouders/verzorgers en desgewenst andere familieleden bij de ingreep voor jongetjes aanwezig. De cliënt kan in traditionele kleding worden besneden en er kan tijdens de ingreep worden gefotografeerd of gefilmd. Uiteraard mag dit de arts tijdens de uitvoering van de ingreep niet hinderen.

 

Kan ik een vrijblijvend consult krijgen?

Volwassen mannen hebben kunnen verschillende redenen hebben om tot een besnijdenis over te gaan. Voordat u tot een besnijdenis besluit is het belangrijk om goed geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van de ingreep. Voorafgaand aan de ingreep kunt u daarom een vrijblijvend en persoonlijk consult krijgen. Tijdens dit eerste consult kan een lichamelijk onderzoek gedaan. De penis wordt bekeken en we bepalen of u een geschikte kandidaat bent voor een besnijdenis. We bespreken de klachten, wensen en verwachtingen. Daarnaast wordt u uitgebreid geïnformeerd over het verloop van de ingreep, de risico’s en het herstelproces. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. In dit gesprek komt ook uw medisch verleden ter sprake. Het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw gezondheidstoestand, medicijngebruik en eerdere chirurgische ingrepen die u ondergaan heeft. Natuurlijk is er tijdens dit consult alle ruimte om uw vragen te stellen. Zo kunt u na afloop een weloverwogen beslissing nemen.

 

Meld je direct aan voor een afspraak